Frá og með 1. mars 2011 telst atvinnuleitandi vera í virkri atvinnuleit þrátt fyrir tilfallandi veikindi í allt að 5 daga samtals.

  • Heimilt er að nýta 5 daga veikindaréttinn að hámarki í tvennu lagi á hverju 12 mánaða tímabili hafi atvinnuleitandi verið skráður innan kerfisins í samtals 5 mánuði á sama tímabili.
  • Tilkynna skal um upphaf og lok veikinda til Vinnumálastofnunar án ástæðulausrar tafar.
  • Jafnframt skal skila inn læknisvottorði innan viku frá því að veikindum lauk óski Vinnumálastofnun eftir því.
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu