Fjárhæðir atvinnuleysisbóta

Eftirfarandi fjárhæðir gilda frá 1. maí 2018:

Upphæð grunnatvinnuleysisbóta reiknast í hlutfalli við bótarétt:
· Atvinnuleysisbætur eru 270.000 kr. á mánuði miðað við 100% bótarétt.
· Atvinnuleysisbætur eru 202.500 kr. á mánuði miðað við 75% bótarétt.
· Atvinnuleysisbætur eru 135.000 kr. á mánuði miðað við 50% bótarétt.
· Atvinnuleysisbætur eru 67.500 kr. á mánuði miðað við 25% bótarétt (lágmarksbótaréttur).
Vegna framfærsluskyldu barna yngri en 18 ára eru greiddar 10.800 kr. á mánuði með hverju barni (4% af óskertum grunnatvinnuleysisbótum).

Tekjutenging:

Grunnatvinnuleysisbætur eru greiddar samtals í hálfan mánuð frá fyrstu skráningu áður en tekjutenging atvinnuleysisbóta tekur gild·

  • Hámark tekjutengdra atvinnuleysisbóta er 425.647 kr. á mánuði. Útreikningur tekjutengingar miðast við:
  • Launamenn: Tekjutenging atvinnuleysisbóta nemur 70% af meðaltali heildarlauna og er miðað við sex mánaða tímabil sem hefst tveimur mánuðum áður en umsækjandi varð atvinnulaus.
  • Sjálfstætt starfandi: Tekjutenging atvinnuleysisbóta nemur 70% af meðaltali heildarlauna og skal þá miða við tekjuárið á undan því ári sem umsækjandi varð atvinnulaus.
  • Bótarétt umsækjanda: Upphæð tekjutengingar miðast einnig við bótarétt umsækjanda sbr. reiknist umsækjandi með hámarkstekjutengingu en 50% bótarétt þá verða hámarksatvinnuleysisbætur 50% af 425.647 kr. eða 212.824 kr.-Réttur til tekjutengingar atvinnuleysisbóta gildir í 3 mánuði samtals frá upphafi bótatímabils ef skilyrði um tekjutengingu eru uppfyllt.
-Sá sem sætir biðtíma eftir atvinnuleysisbótum á ekki rétt á tekjutengdum atvinnuleysisbótum.
-Umsækjandi á aðeins einu sinni rétt á hverju bótatímabili á tekjutengdum atvinnuleysisbótum og þá í upphafi tímabilsins.

 

 

 

 

 

 

 
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu