Fjárhæðir atvinnuleysisbóta

Eftirfarandi fjárhæðir gilda frá 1. maí 2018:

Eftirfarandi fjárhæðir gilda frá 1. janúar 2019:
Upphæð grunnatvinnuleysisbóta reiknast í hlutfalli við bótarétt:

· Atvinnuleysisbætur eru 279.720 kr. á mánuði miðað við 100% bótarétt.
· Atvinnuleysisbætur eru 209.790 kr. á mánuði miðað við 75% bótarétt.
· Atvinnuleysisbætur eru 139.860 kr. á mánuði miðað við 50% bótarétt.
· Atvinnuleysisbætur eru 69.930 kr. á mánuði miðað við 25% bótarétt (lágmarksbótaréttur).
Vegna framfærsluskyldu barna yngri en 18 ára eru greiddar 11.189 kr. á mánuði með hverju barni (4% af óskertum grunnatvinnuleysisbótum).

Tekjutenging:


Grunnatvinnuleysisbætur eru greiddar samtals í hálfan mánuð frá fyrstu skráningu áður en tekjutenging atvinnuleysisbóta tekur gildi·

Hámark tekjutengdra atvinnuleysisbóta er 440.970 kr. á mánuði. Útreikningur tekjutengingar miðast við:
Launamenn: Tekjutenging atvinnuleysisbóta nemur 70% af meðaltali heildarlauna og er miðað við sex mánaða tímabil sem hefst tveimur mánuðum áður en umsækjandi varð atvinnulaus.
Sjálfstætt starfandi: Tekjutenging atvinnuleysisbóta nemur 70% af meðaltali heildarlauna og skal þá miða við tekjuárið á undan því ári sem umsækjandi varð atvinnulaus.
Bótarétt umsækjanda: Upphæð tekjutengingar miðast einnig við bótarétt umsækjanda sbr. reiknist umsækjandi með hámarkstekjutengingu en 50% bótarétt þá verða hámarksatvinnuleysisbætur 50% af 440.970 kr. eða 220.485 kr.


-Réttur til tekjutengingar atvinnuleysisbóta gildir í 3 mánuði samtals frá upphafi bótatímabils ef skilyrði um tekjutengingu eru uppfyllt.
-Sá sem sætir biðtíma eftir atvinnuleysisbótum á ekki rétt á tekjutengdum atvinnuleysisbótum.
-Umsækjandi á aðeins einu sinni rétt á hverju bótatímabili á tekjutengdum atvinnuleysisbótum og þá í upphafi tímabilsins."

 

 

 

 

 

 

 
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu