Upplýsingar til atvinnurekenda

Vinnusamningar öryrkja eru endurgreiðslusamningar við atvinnurekendur sem hafa ráðið fólk með skerta starfsgetu til starfa. Vinnusamningur er þríhliða samningur milli einstaklings sem ráðinn er, atvinnurekenda og Vinnumálastofnunar sem gerður er fyrir milligöngu umsjónaraðila. Markmið með vinnusamningum er að auka möguleika atvinnuleitenda með skerta starfsgetu við að fá störf á almennum vinnumarkaði.

Skilyrði
Kveðið er á um forsendur þess að einstaklingur eigi rétt á vinnusamningi öryrkja í 12. gr. laga nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir. Skilyrðin eru m.a. að:

  • Einstaklingur fái greiddan örorkulífeyri, örorkustyrk, endurhæfingarlífeyri eða slysaörorkubætur undir 50%. Lækkun lífeyrisgreiðslna á starfstímabilinu fer eftir ákvæðum laga um almannatryggingar. Ef lífeyrisgreiðslur falla niður fellur vinnusamningur öryrkja úr gildi.
  • Einstaklingur hafi vinnugetu sem ekki hefur nýst á vinnumarkaði og ekki verulegar aðrar tekjur til lífsviðurværis en lífeyri almannatrygginga.
  • Einstaklingur hafi fengið starf á almennum vinnumarkaði.

Endurgreiðsla
Atvinnurekandi greiðir starfsmanni á vinnusamningi laun og skilar mánaðarlega inn launaseðlum í atvinnurekendagátt.  Vinnumálastofnun endurgreiðir atvinnurekanda þá hlutfall af launum og launatengdum gjöldum skv. gildandi samningi.
Endurgreiðsluhlutfallið er 75% fyrstu tvö ár í starfi, hlutfallið lækkar síðan um 10% með tólf mánaða millibili þar til 25 % lágmarks endurgreiðsluhlutfalli er náð.
Aldrei er endurgreitt fyrir meira en 100% starfshlutfall.
Endurgreiðsla nær til fastra launa. Í sérstökum tilvikum er einnig endurgreitt vegna yfirvinnu, bónus- eða álagsgreiðslna, að því tilskyldu að slíkt komi fram í umsókn um vinnusamning öryrkja.

Mínar síður Atvinnurekanda
Atvinnurekendur skila inn launaupplýsingum í atvinnurekendagátt og hafa þar yfirsýn með sínum vinnusamningum.
Athugið að fyrirtæki þarf að vera með rafræn skilríki eða Íslykil til að fara inn á mínar síður atvinnurekenda.

Smelltu hér til að fara á mínar síður atvinnurekenda.
Smelltu hér til að fá leiðbeiningar varðandi mínar síður atvinnurekenda.

Hér eru leiðbeiningar á endurgreiðsluferli vinnnusamninga öryrkja

Innskráning og staðfesting á vinnusamningum öryrkja

Umsjónaraðili
Vinnumálastofnun tilnefnir umsjónaraðila úr hópi fagaðila sem sinna atvinnuleit og starfsendurhæfingu fyrir fólk með skerta starfsgetu. Nánari upplýsingar um hverjir gegna hlutverki umsjónaraðila á landsvísu má fá með að senda póst á netfangið vinnusamningar@vmst.is 

Vinnusamningur
Vinnusamningar skulu vera í samræmi við gildandi kjarasamninga í þeirri starfsgrein sem starfið felur í sér. Samningurinn skal aldrei vera lægri en lágmarkslaun. Vinnusamningur gildir ekki sem ráðningarsamningur.
Ef hækka á starfshlutfall eftir að samningur var gerður þarf að endurnýja samninginn með milligöngu umsjónaraðila.

Gildistími:

  • Gildistími vinnusamnings getur aldrei verið lengri en gildistími örorkumats/endurhæfingarlífeyris/slysaörorkubóta starfsmanns.
  • Vinnusamningur getur að hámarki verið til tveggja ára í senn. Hægt er að framlengja samning sem er að renna út með milligöngu umsjónaraðila.
  • Ef að laun með öllum aukagreiðslum fara yfir 394.066 kr á mánuði (meðaltals-mánaðarlaun á ársgrundvelli) falla greiðslur Tryggingastofnunar niður og þar af leiðandi vinnusamningur öryrkja.
  • Komi til slita á ráðningarsambandi milli atvinnurekanda og starfsmanns á gildistíma samnings fellur vinnusamningur einnig úr gildi.

Til upplýsinga
Vinnumálastofnun ber að veita skattyfirvöldum árlega upplýsingar um endurgreiðslur vegna vinnusaminga til atvinnurekanda.
Verði breytingar á rekstri fyrirtækis, t.d. á eignarhald eða skráning er nauðsynlegt að nýir aðilar taki vinnusamning yfir vilji þeir halda starfsmanni á vinnusamning.
Vinnumálastofnun metur hvort heimilt er að yfirtaka samning.

 
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu