FAQ – pytania i odpowiedzi dotyczące obniżonego etatu zatrudnienia na podstawie tymczasowej klauzuli XIII do ustawy nr. 54/2006 o zasiłkach dla bezrobotnych.

1. Wnioski, podstawowe warunki i czas trwania zasiłku:


Jak ubiegać się o zasiłek z powodu obniżonego etatu zatrudnienia?

Wnioski można składać na „Moich stronach” (Mínar síður). 

Jakie są warunki otrzymania płatności z powodu obniżonego etatu zatrudnienia?

Etat zatrudnienia musi zostać zmniejszony o co najmniej 20%, ale pracownik musi nadal pracować na minumum 25% etatu.

Jak zalogować się na Moje Strony (Minar Siður)?

Moje strony to twoje indywidualne konto w Urzędzie Pracy. Po islandzku nazywa się ono Minar Siður – kliknij zielony przycisk na naszej głównej stronie, w prawy górnym rogu. Aby się zalogować do Moich Stron należy mieć islandzki klucz (Íslykill) albo identyfikator elektroniczny (rafræn skilríki). O hasło Íslykill można zaaplikować na stronie https://vefur.island.is/islykill/. Hasło przychodzi na twoje konto bankowe w kategorii dokumenty elektroniczne po około 10 minutach.

Czy istnieje minimum o ile należy zmniejszyć etat zatrudnienia, aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Etat zatrudnienia musi zostać zmniejszony o co najmniej 20%.

Co to jest Islykill?

Íslykill, czyli islandzki klucz to hasło, którego można użyć do załatwiania spraw online w islandzkich urzędach. O hasło Íslykill można zaaplikować na stronie https://vefur.island.is/islykill/. Hasło przychodzi na twoje konto bankowe w kategorii dokumenty elektroniczne po około 10 minutach.

Czy muszę być zatrudniony/a na 100% etatu aby mieć prawo do zasiłku z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia?

Nie, aby otrzymać ten rodzaj zasiłku nie ma trzeba być zatrudnionym na 100%.

Etat zatrudnienia musi zostać zmniejszony o co najmniej 20%, ale pracownik musi nadal pracować na minumum 25% etatu.

Jestem zatrudniony/a na część etatu i mój etat zatrudnienia zostanie obniżony. Czy mam prawo do zasiłku?

Tak, pod warunkiem, że etat zatrudnienia został obniżony o przynajmniej 20%, ale etat zatrudnienia nadal wynosi minimum 25%.

 

Jak długo mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych z powodu obniżonego etatu zatrudnienia?

Zezwolenie w przepisach dotyczących zasiłku dla bezrobotnych w przypadku obniżonego etatu zatrudnienia obowiązuje od 15 marca do 1 czerwca 2020 r.

Co należy wpisać w aplikacji o zasiłek z tytułu obniżenia etatu zatrudnienia?

W punkcie dotyczącym pracodawcy prosze wybrać nazwę pracodawcy (podana jest nazwa pracodawcy oficjalnie zarejestrowna w RSK), a następnie kolejno: procent etatu na którym się było zatrudnionym i datę początku zatrudnienia w tej firmie, procent etatu po obniżeniu go oraz datę obniżenia etatu zatrudnienia. Jeżeli pracujesz w dwóch lub kilku firmach, w których obniżono procent etatu to dodaj nową linijkę w aplikacji klikając na „bæta við línu” i wpisz dane tak jak poprzednio. 

Ostatni punkt w aplikacji dotyczy pracy w innej firmie czy firmach, w których NIE obniżono ci etatu. Zaznacz więc te kratkę tylko w tym przypadku i uzupełnij informacje kolejno: kennital firmy, nazwa firmy, procent etatu, wysokośc dochodów brutto miesięcznie oraz data rozpoczęcia pracy. 

Studiuję i równocześnie pracuję. Czy mam prawo do zasiłku z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia?

Tak, studenci mają prawo do tego rodzaju zasiłku jeżeli ich etat zatrudnienia został zmniejszony i spełnione są pozostałe kryteria.

Czy pracodawca musi złożyć potwierdzenie obniżenia etatu zatrudnienia?

Tak, pracodawca składa to potwierdzenie poprzez „Moje strony” (Mínar síður) dla pracodawców. Trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich formularzy – wkrótce będą one dostepne.

 

Jeżeli jestem pracownikiem, który otrzymał zasiłek z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia to czy tracę prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Nie.

Płatności zasiłku z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia nie mają wpływu na twoje uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych w przyszłości

Czy w pewnych sytuacjach decyzję o obniżeniu etatu zatrudnienia może podjąć wyłącznie pracodawca?

Nie.

Pracownik musi zawsze wyrazić zgodę na obniżenie etatu zatrudnienia. Wszystkie uprawnienia pracownika zgodnie z układami zbiorowymi zostają zachowane.

Mam tymczasowe zezwolenie na pracę (nie dotyczy polskich obywateli). Czy mam prawo do zasiłku z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia?

Tak, osoby z tymczasowym zezwoleniem na pracę mają prawo do zasiłku z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia. 

Muszę wyjechać zagranicę w ramach mojej pracy. Czy mam prawo do płatności zasiłku z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia?

Tak, pobyt za granicą w ramach pracy nie dyskwalifikuje c z otrzymywania płatności z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia. 

Wracam do pracy po urlopie rodzicielskim, a mój etat uległ natychmiastowemu obniżeniu z powodu recesji. Czy mam prawo do płatności zasiłku z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia?

Tak. Aby ustalić twoją średnią płacę brane są pod uwagę dochody z trzech ostatnich miesięcy, więc także dochody z tytułu urlopu rodzicielskiego.

Czy pracodawca musi zawrzeć z pracownikiem nową umowę o pracę na czas określony ze zmniejszonym procentem etatu?

Musi zostać zawarta umowa dotycząca obniżenia etatu zatrudnienia między pracodawcą a pracownikiem. Urząd Pracy zachęca do zawierania takich umów na piśmie. Urząd Pracy może zażądać kopii umowy, jeżeli uzna to za konieczne.

Przez ostatnie trzy miesiące byłem/am całkowicie bez wynagrodzenia i miałem/am rozpocząć pracę 1 kwietnia na pełnym etacie. Czy mam prawo do zasiłku z tytułu obniżonego wskaźnika zatrudnienia?

Prawdopodobnie nie, dlatego, że aby ustalić wysokość zasiłku brane są pod uwagę dochody z trzech ostatnich miesięcy.

Czy jako pracownik muszę pracować dla tego samego pracodawcy przez określony czas, aby mieć prawo do zasiłku z tytułu obniżonego etatu?

Nie, obliczenia opierają się na średnich zarobkach z ostatnich trzech miesięcy przed zmniejszeniem etatu zatrudnienia. Brane są pod uwagę wszystkie dochody z tego okresu.

Pracowałem/am tylko dla mojego obecnego pracodawcy przez 1-2 miesiące przed zmniejszeniem etatu zatrudnienia i nie mam innej historii pracy w Islandii. Czy mam prawo do zasiłku z tytułu obniżonego wskaźnika zatrudnienia?

Tak, przy obliczaniu wysokości zasiłku brane są pod uwagę średnie dochody z 3 miesięcy przed obniżeniem etatu zatrudnienia.

Czy potwierdzenie pracodawcy przesłane za pośrednictwem Moich stron (Mínar síður) jest wystarczające, czy też należy dołączyć kopię umowy między mną a pracodawcą?

Wystarczy, że pracodawca potwierdzi aplikację o zasiłek na Moich stron (Mínar síður). Urząd Pracy może zażądać kopii umowy o zmianie etatu zatrudnienia w przyszłości, ale nie trzeba jej wysyłać obecnie podczas aplikacji o zasiłek.

Jestem na zwolnieniu lekarskim, czy mam prawo do zasiłku z tytułu obniżenia etatu?

Jeżeli jesteś na zwolnieniu lekarskim to nie masz prawa do zasiłku z tytułu obniżenia etatu.

Moja umowa o pracę została rozwiązana i mam teraz okres wypowiedzenia. Czy mój pracodawca może cofnąć wypowiedzenie i zamiast tego zmniejszyć mi etat zatrudnienia i skorzystać z programu z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia?

Tak, pracodawcy mogą wycofać wypowiedzenie i zawrzeć z pracownikiem umowę o zmniejszeniu etatu zatrudnienia. Nastepnie mogą oboje aplikować do Urzędu Pracy o zasiłek z tytułu obniżenia etatu zatrudnienia. Może się to odbyć tylko za zgodą pracownika.


2.Kwoty:


Jak wysoki zasiłek otrzymam przy obniżonym etacie zatrudnienia?

Nie można udzielić jednej ogólnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wysokość zasiłku zależy od kilku czynników: od tego o ile obniżony został twój etat zatrudnienia, ile zarabiałeś/aś do tej pory i ile będziesz zarabiał/a na obniżonym etacie.

 

Wypłata zasiłku dla osoby, której etat został zredukowany ze 100% do 50% etatu będzie wynosić 50% z 456.404. kr. (lub 228.202. kr.) wraz z 11,5% składką na fundusz emerytalny.

Z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie pracownika wraz z tym zasiłkiem nie może przekraczać 700 000 kr. miesięcznie ani nie może przekraczać 90% całkowitego wynagrodzenia pracownika.

Jeżeli średnia całkowitego wynagrodzenia jest niższa niż 400 000 kr. miesięcznie w pracy na pełen etat - wtedy zasiłek nie będzie zmniejszany.

 

Zmniejszenie etatu zatrudnienia nie może doprowadzić do zwiększenia całkowitego wynagrodzenia. Wszystkie podane kwoty są brutto (przed podatkiem).

 

 

Przykład I: Pracownik zatrudniony na 100% etatu zarabia 400 000 kr. miesięcznie, ale pracodawca decyduje się na obniżenie mu etatu zatrudnienia o 75% z powodu trudności w działalności firmy. Osoba ta składa wniosek o 75% zasiłku w Urzędzie Pracy, a pracodawca wypłaca mu 25% wynagrodzenia. Pracownik dostaje 100 000 kr. od pracodawcy i 300 000 kr. z Urzędu Pracy. Jego płace i zasiłek będą wówczas równe wynagrodzeniom, jakie miał przed obniżeniem etatu, czyli 400 000 kr. na miesiąc.

 

 

Przykład II: pracownik zatrudniony na 100% etatu zarabia 600 000 kr. miesięcznie, ale pracodawca decyduje się na obniżenie mu etatu zatrudnienia o 50% z powodu trudności w działalności firmy. Osoba ta składa wniosek o 50% zasiłku w Urzędzie Pracy. Otrzymuje zatem 300 000 kr. od pracodawcy i 228 000 kr. z Urzędu Pracy. Jego płaca i zasiłek wyniosą wówczas łącznie 528 000 kr. miesięcznie, czyli 84% całkowitego wynagrodzenia.

 

Przykład III: pracownik zatrudniony na 100% etatu zarabia 900 000 kr. miesięcznie, ale pracodawca decyduje się na obniżenie etatu zatrudnienia do 60% z powodu trudności w działalności firmy. Osoba ta składa wniosek o 40% zasiłku w Urzędzie  Pracy. Dostaje więc        540 000 kr. od pracodawcy i 160 000 kr. z Urzędu Pracy. Jego płace i zasiłek wyniosą wówczas 700 000 kr. miesięcznie, czyli prawie 80% całkowitego wynagrodzenia.

Przykład IV: Pracownik zatrudniony na 50% etatu zarabia 250 000 kr. miesięcznie, ale pracodawca decyduje się na zmniejszenie etatu zatrudnienia o połowę z powodu trudności w działalności firmy. Osoba ta składa wniosek o 25% zasiłku w Urzędzie Pracy. Otrzymuje 125 000 kr. od pracodawcy i 114 000 kr. z Urzędu  Pracy. W rezultacie całkowity dochód obniża się, ale nie z powodu pomniejszenia zasiłku – otrzymuje całość 25% maksymalnego zasiłku, ponieważ ma wynagrodzenie poniżej 400 000 kr..

Jaka jest maksymalna możliwa kwota, którą mogę otrzymać z tytułu zasiłku przy obniżonym etacie zatrudnienia?

Jeśli etat zatrudnienia obniży się o 75%, możesz mieć prawo do 342 303 kr. zasiłku.

Czy otrzymam taki sam całkowity miesięczny dochód, jeśli pracodawca obniży mi etat pracy?

To zależy od tego, ile wynosi twoje aktualne wynagrodzenie. Wynagrodzenie do 400 000 brutto miesięcznie jest w pełni gwarantowane. Płace powyżej 400 000 kr. brutto są gwarantowane do 90%, ale nigdy powyżej 700 000 kr. brutto. 


3. Pracodawcy:


Jestem pracodawcą i muszę potwierdzić zmniejszony etat zatrudnienia. Jak mam to zrobić?

Logujesz się na Moje Strony (Mínar síður) dla pracodawców i wypełniasz potwierdzenie obniżonego etatu zatrudnienia. Trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich formularzy – wkrótce będą one dostepne.

 

Czy muszę się zalogować na Moje strony (Mínar síður) dla pracodawców aby potwierdzić obniżenie etatu zatrudnienia dla moich pracowników?

Tak.

Informujemy, że aby mieć dostęp do moich stron (Mínar síður) dla pracodawców potrzebujesz identyfikatora elektronicznego (rafræn skilríki) albo islandzkiego klucza (Íslykill) dla firmy (na kennitala firmy) albo dla przedstawiciela firmy.

 

Jeden z moich pracowników został zatrudniony z grantem z Urzędu Pracy (ráðningarstyrkur). Czy mogę obniżyć jego etat zatrudnienia?

Tak.

Pracodawcy i pracownicy, którzy podpisali umowę o grant z Urzędu Pracy mogą ubiegać się o zasiłek z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia. Kwota grantu zostanie zredukowana zgodnie ze zmniejszonym procentem etatu zatrudnienia, a pracownikowi wypłacany zostanie zasiłek proporcjonalnie do obniżonego etatu zatrudnienia.

 

Czy firmy korzystające z tych rozwiązań będą w jakiś sposób monitorowane?

Urząd Pracy może zażądać od pracodawców informacji i danych dotyczących recesji w firmie, takich jak ograniczenie projektów lub usług.

 

Czy pracodawcy mogą zwalniać pracowników i korzystać z programu z tytułu obniżonego etatu zatrudnienia w czasie okresu wypowiedzenia?

Nie, program ma na celu utrzymanie stosunków pracy między pracodawcami a pracownikami i nie może on być stosowany kiedy pracownicy są w okresie wypowiedzenia. Pracodawca może natomiast, za zgodą pracownika, wycofać wypowiedzenie i zawrzeć z pracownikiem umowę o zmniejszeniu etatu zatrudnienia.

Jak obliczyć miesięczne wynagrodzenie pracownika w celu potwierdzenia zmniejszonego etatu zatrudnienia na Moich Stronach (Mínar síður)?

Całkowite miesięczne wynagrodzenie pracownika oblicza się na podstawie zmniejszonego etatu zatrudnienia. Jest to kwota, która zostałaby zapłacona za pracę przez cały miesiąc przy zmniejszonym etacie zatrudnienia. Przykład: Jón jest zatrudniony na 100% etatu, za który otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 000 kr. miesięcznie. Jego etat został zmniejszony do 25%, za co otrzymuje 25 000 kr. miesięcznie. Kwota planowanych wynagrodzeń wynosi zatem 25 000 kr.

Wynagrodzenie moich pracowników zmienia się z miesiąca na miesiąc ze względu na dodatki zmianowe i inne czynniki. Co powinieniem/powinnam zrobić?

Urząd Pracy wymaga podania informacji o wynagrodzeniu pracownika, które otrzyma on za tę pracę, która będzie wykonana w ramach zatrudnienia na obniżonym etacie. Dlatego należy podać informacje o płacach, które zostaną wypłacone pracownikowi na obniżonym etacie.


4. Bankructwo firmy:


Jeżeli firma, w której pracuję zbankrutuje podczas korzystania z zasiłku z tytułu obniżenia etatu zatrudnienia, to czy zmniejszają się moje uprawnienia do korzystania z Funduszu Gwarancji Wypłat?

Nie.

W przypadkach kiedy procent etatu zatrudnienia został mniejszony z powodu recesji, wynagrodzenie pracownika przy obliczaniu roszczenia z Funduszu zostanie oparte na kwocie przed obniżeniem etatu zatrudnienia. 

 

Co się stanie, jeżeli firma, w której pracuję zbankrutuje podczas korzystania z zasiłku z tytułu obniżenia etatu zatrudnienia?

Zachowasz wszystkie uprawnienia do płatności z Funduszu Gwarancji Płac (Ábyrgðarsjóður launa) zgodnie z poprzednim etatem zatrudnienia, przed jego zmniejszeniem. 


5. Pytania dotyczące redukcji działalności osób prowadzących własną działalność gospodarczą na podstawie:


Co powinienem zrobić jeżeli prowadzę działalność na własny rachunek i jestem zmuszony do ograniczenia działalności z powodu recesji?

Osoby samozatrudnione nie są zobowiązane do zaprzestania działalności, a jedynie informują one Urząd Skarbowego (Skatturinn) o znaczącym obniżeniu działalności firmy. Wystarczy złożyć dokument RSK 5.02. do Urzędu Skarbowego, a urząd ten prześle to potwierdzenie do Urzędu Pracy.

Czy muszę informować Urząd Pracy o projektach nad którymi pracuję w czasie otrzymywania tego zasiłku?

Tak, osoby samozatrudnione są zobowiązane do zgłaszania swojej pracy „Moich stronach” (Mínar síður).

 


Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang Hunang logo

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hi, Vinný here! How can I assist you?
Vinný snjallmenni