Starfsleitar- og hvatningarnámskeið

Færni Ferill Framkoma

Á námskeiðinu er fjallað um markvissar leiðir og hagnýt atriði til að koma sér á framfæri á vinnumarkaði.
Markmiðið er að þátttakendur verði öruggari í atvinnuleit og auki þannig líkur á að hún beri árangur.
Áhersla er lögð á að efla færni og virkni þátttakenda og nauðsyn þess að þekkja eigin styrkleika, áhugasvið og hæfni. Hver og einn mun búa til vandaða og greinargóða ferilskrá undir handleiðslu náms- og starfsráðgjafa sem gagnast mun í atvinnuleit og einnig verður farið í gagnleg atriði kynningarbréfs. Í kjölfarið verður farið yfir mikilvæg atriði atvinnuviðtals og fá þátttakendur þjálfun fyrir viðtöl í formi æfinga.
Færni í samskiptum, framkoma einstaklinga, árangursrík liðsheild og hvar tækifæri atvinnuleitar liggja verða í brennidepli á þessu námskeiði.
Fagfólk á hverju sviði mun leiðbeina og þjálfa þátttakendur.
Námskeiðið er 12 klst – þrír morgnar frá 9 til 13.

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Framvegis fer með umsjón námskeiðsins. 

BTM - Breytingar, tækifæri, markmið

Námskeið í lífsskoðun, –styrkingu og stefnumótun
BTM er námskeið fyrir fólk sem óskar eftir að fara í sjálfsskoðunarferli. Þá sem vilja finna og efla innri styrk og/eða eru á krossgötum í lífinu, svo sem vegna atvinnumissis, veikinda, skilnaðar eða annarra persónulegra ástæðna sem skapa þörf fyrir endurskoðun á; „Hver er ég - hvar er ég - hvert fer ég... og hvernig fer ég þangað?"

Hvers vegna virkar það?  

Vegna þess að þér er mætt þar sem þú ert og ég ber fullt traust til að þú hafir allan þann styrk sem þarf til að gera þær breytingar sem eru bestar fyrir ÞIG. 

Því BTM byggir á hugmyndafræði NLP og markþjálfun sem eru mjög virkar aðferðir til sjálfsskoðunar, styrkingar og stefnumótunar og mikið notaðar í heiminum í dag.
Þú færð enn betri innsýn í þig og lífsstöðu þína sem getur skapað frekari löngun og hvatningu til að gera þær breytingar sem þarf til að öðlast það líf sem ÞÚ óskar.
Þér er kennt að nýta viðeigandi „verkfæri“ sem hjálpa þér að ganga í gegnum óvæntar Breytingar, sjá ónotuð Tækifæri og nýta nýja  Möguleika“.

Umsjón: Hrefna Birgitta Bjarnadóttir

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Færniþættir á 21. öldinni. Námskeið ætlað háskólamenntuðum

Námskeiðið er ætlað háskólamenntuðum og verður fjallað um styrkleika, samskiptafærni og samvinnu. Kynntir eru þeir þverfaglegu færniþættir sem vinnuveitendur telja mikilvægasta þegar þeir ráða starfsmenn í vinnu. Fjallað er um áherslur atvinnurekenda á færniþættina, samspil þeirra og tengingu við starfsánægju, styrkleika og trú á eigin færni. Þátttakendur ræða hvaða lykilfærniþáttum þeir búa yfir og hvernig þeir geta aukið gildi sitt sem starfsmenn með því að efla tiltekna færniþætti í eigin fari. Farið er yfir mikilvægi þess að mæta breytingum með jákvæðum hug og helstu leiðir til þess. Einnig er farið ítarlega í undirbúning fyrir atvinnuviðtöl, markmiðssetningu, leiðir til að gera atvinnuleitina árangursríkari og mikilvægi þess að hlúa að sjálfum sér á atvinnuleitartímabili.

Námskeiðið er 17,5 klst.

Umsjón:  Sigríður Hulda Jónsdóttir

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.  

Í leit að nýju starfi

Á námskeiðinu er atvinnuleit skoðuð á nýjum og breiðari grunni en almennt gerist. Námskeiðið vekur fólk til umhugsunar um viðhorf sitt til vinnunnar, fjölskyldunnar, lífsins sjálfs og mikilvægi þess að lifa hamingjusamari í nútímanum en festast ekki í hinu liðna. Þekkingaröflun á að vera gefandi og skemmtileg og því er þetta námskeið byggt upp á dæmisögum, myndskeiðum og opnum og frjálslegum umræðum þar sem allar skoðanir fá að njóta sín.

Viljir þú auka líkurnar á að fá starf við þitt hæfi og öðlast aukið sjálfstraust í atvinnuviðtalinu er þetta námskeið sem hentar þér. Gerðu þér grein fyrir gildi jákvæðs viðhorfs og auktu sjálfstraust þitt, horfðu bjartari augum til framtíðar og láttu ekki ótta stoppa þig í því sem þig langar til að gera.

Námskeiðið er  18 klst.

Umsjón:  Ásgeir Jónsson

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.  

Ný tækifæri

Lögð er áhersla á að draga fram styrkleika þátttakenda um leið og áskoranir eru skilgreindar og leiðir til að takast á við þær markaðar í því skyni að efla lífsgæði og tækifæri. Fjallað er um þá færniþætti sem mikilvægir eru í atvinnulífi og skilgreina þátttakendur styrkleika sína og áskoranir út frá færniþáttunum.

Fjallað er um árangursrík samskipti og samvinnu í teymi, áhugasvið og starfsánægju, tengingu hæfni, áhuga og árangurs. Þátttakendur taka áhugasviðsgreiningu og vinna með niðurstöður sínar undir handleiðslu námskeiðshaldara. Farið er ítarlega í tengsl atvinnuleitar, reynslu og sjálfsmyndar og mikilvæg atriði í atvinnuviðtali. Námskeiðið byggir á innleggi kennara, virkni og samvinnu þátttakenda ásamt markmiðssetningu.

Námskeiðið er 17,5 klst.

Umsjón: Sigríður Hulda Jónsdóttir

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.  

Sjálfstyrkingar- og starfsleitarnámskeið

Sjálfsmynd og sjálfstraust, samskipti og samskiptafærni, styrkleikar og markmiðasetning.

Starfsleit – ferilskrá, auglýsingar, viðtöl, notkun netmiðla og fleira.

Streita og kvíði og jákvætt hugarfar.

Námskeiðið er 27 klst.

Umsjón:  Menntasetrið við lækinn, Hafnarfirði

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.  

 
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu