Tímabundið atvinnuleyfi vegna náms

Heimilt er að veita tímabundið atvinnuleyfi vegna starfa útlendings sem stundar nám hér á landi (námsmannaleyfi), sbr. 13. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga. Skilyrði fyrir veitingu atvinnuleyfis samkvæmt ákvæði þessu eru m.a.:

  • að útlendingur hafi gert ráðningarsamning við atvinnurekenda,
  • að starfshlutfall útlendings sé ekki meira en 60% nema vinna sem innt er af hendi í námsleyfi eða í verknámi og
  • að útlendingi hafi verið veitt dvalarleyfi vegna náms samkvæmt lögum um útlendinga.

Hafa samband

Þurfir þú frekari leiðbeiningar má hafa samband með því að senda tölvupóst á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is eða á símatíma atvinnuleyfa. Yfirlit símatíma má finna hér.

Nauðsynleg gögn með umsókn um námsleyfi:

1. Frumrit af umsókn um tímabundið atvinnuleyfi vegna náms.
2. Ráðningarsamningur milli útlendings og atvinnurekanda þar sem m.a. þarf að koma fram:

a. Upplýsingar um fyrirhugað starf útlendings hjá atvinnurekandanum.
b. Upplýsingar um starfshlutfall.
c. Upplýsingar um vinnufyrirkomulag.
d .Upplýsingar um lífeyrissjóð sem greiða á til vegna starfa útlendings.
e. Launakjör útlendings þurfa að vera í samræmi við gildandi kjarasamninga. Allar launatölur þurfa að koma fram á samningi.

3. Umsögn viðeigandi stéttarfélags þarf að liggja fyrir (reitur IV.) nema stéttarfélag sé EFLING stéttarfélag. Í þeim tilvikum aflar stofnunin þeirrar umsagnar.
4. Umsókn og ráðningarsamningur skulu undirrituð af bæði starfsmanni og atvinnurekanda.
5. Vinsamlegast athugið að ekki er krafa um að notast sé við staðlað form ráðningarsamnings af vef Vinnumálastofnunar en gæta þarf að því að efnislegar kröfur til samnings eru þær sömu. Sjá nánar almennan gátlista hér að neðan.

Atvinnuleyfi vegna starfsnema og iðnnema

Heimilt er að sækja um tímabundið atvinnuleyfi vegna starfa starfsnema og iðnnema sem sinna verknámi á vinnustað. Í þeim tilvikum er námsmanni heimilt að vinna í fullu starfshlutfalli þann tíma sem starfsnámið fer fram. Skilyrði fyrir veitingu slíks leyfis er að gerður hafi verið ráðningarsamningur sem tryggir nemanum laun til samræmis við gildandi lög og kjarasamninga og að lögð sé fram staðfesting frá þeirri menntastofnun, sem neminn stundar nám við, um að starfsnámið sé hluti af  námi viðkomandi og sé metið til eininga. Atvinnuleyfi fást ekki veitt vegna ólaunaðs starfsnáms eða ólaunaðrar starfsþjálfunar.

Hvert skal skila umsókn og fylgigögnum

Umsókn skal skilað til Útlendingastofnunar, Dalvegi 18, 201 Kópavogi eða viðeigandi skrifstofu sýslumannsembættanna utan höfuðborgarsvæðisins.

Hvenær má starfsmaður hefja störf?

Starfsmaður má ekki hefja störf fyrr en atvinnuleyfi er veitt.

Atvinnuleyfi færast aldrei með einstaklingi á milli atvinnurekenda heldur þarf ávallt að sækja um nýtt atvinnuleyfi vegna nýrrar vinnu.

Hér getur þú nálgast almennar leiðbeiningar við að fylla út umsókn um atvinnuleyfi

Hér getur þú nálgast leiðbeiningar við að fylla út umsókn um  atvinnuleyfi samhliða ráðningarsamning 


Endurnýjun umsóknar:

Með umsókn um framlengingu á námsmannaleyfi þarf að skila inn sömu gögnum og með nýrri umsókn. Sé umsókn um framlengingu leyfis hjá sama atvinnurekanda skilað áður en fyrra leyfi rennur út má starfsmaður halda áfram störfum meðan umsókn um framlengingu er til vinnslu.

Það er á ábyrgð beggja umsækjanda að leggja fram þau gögn sem eru á listanum. Ef öll gögn eru ekki lögð fram með umsókninni eða upplýsingum á þeim er ábótavant leiðir það til þess að afgreiðslan tefst eða umsókninni verður synjað. Vinnumálastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum ef stofnunin telur þörf á.

Starfshlutfall námsmanna:

Almennt er námsmönnum óheimilt að starfa meira en sem nemur 60% starfshlutfalli meðan á námsönn stendur. Stofnuninni er í undantekningartilvikum heimilt að veita atvinnuleyfi umfram 60% starfshlutfall þegar starf er í beinum tengslum við nám námsmanns svo sem í formi verknáms. Þá er námsmönnum heimilt að starfa í fullu starfshlutfalli í námsleyfum, s.s. sumar- og jólafríum hjá þeim atvinnurekanda þar sem atvinnuleyfi gildir hjá.

Nýr atvinnurekandi:

Með umsókn um nýtt atvinnuleyfi hjá nýjum atvinnurekanda þarf að skila inn sömu gögnum og með nýrri umsókn, þ.e. umsóknareyðublaði og ráðningarsamningi. Gæta þarf að nauðsynlegar upplýsingar komi fram á þeim gögnum og afla umsagnar stéttarfélags áður en umsókn er skilað inn til úrvinnslu.

Starfslok:

Láti starfsmaður af störfum áður en atvinnuleyfi rennur út er umsækjendum skylt að upplýsa Vinnumálastofnun um það. Nægjanlegt er að tilkynning berist með tölvupósti á atvinnuleyfi@vmst.is

Almennar reglur viðeigandi kjarasamnings gilda um uppsögn starfsmanns enda skuli starfsmenn sem starfa á grundvelli atvinnuleyfa njóta sömu réttinda og innlendir starfsmenn. 

Réttur útlendings til að dveljast hér á landi að loknu námi:

Heimilt er að endurnýja dvalarleyfi útlendings sem lokið hefur háskólanámi hér á landi í allt að þrjú ár frá útskriftardegi til þess að leita atvinnu á grundvelli sérfræðiþekkingar hans. Nánari upplýsingar má finna á vef Útlendingastofnunar.


Nánari upplýsingar

Sé þörf á nánari upplýsingum eða leiðbeiningum en finna má á vef stofnunarinnar má senda erindi á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is

eða hafa samband á símatíma. Yfirlit yfir símatíma má finna hér.

 

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni