Osoba samozatrudniona – tymczasowe wsparcie na wypłatę wynagrodzeń

 

Wsparcie na wypłatę wynagrodzeń dla osób samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek) w związku z klęską żywiołową w mieście Grindavíku.

Pytania i odpowiedzi

Kto jest uprawniony?


1. Czy osobom samozatrudnionym przysługuje wsparcie na wypłatę wynagrodzeń?

Tak, osoby samozatrudnione, które z powodu klęski żywiołowej nie mogą wykonywać swoich obowiązków w zakładzie pracy w Grindavíku, mają prawo do wsparcia na wypłatę wynagrodzenia.

2. Jeżeli jako osoba samozatrudniona otrzymuję wsparcie z innego źródła – czy przysługują mi ww. świadczenia?

 • Tak, osoby samozatrudnione, które z powodu klęski żywiołowej nie mogą wykonywać swoich obowiązków w zakładzie pracy w Grindavíku, mają prawo do wsparcia na wypłatę wynagrodzenia.
 1. Jeżeli jako osoba samozatrudniona otrzymuję wsparcie z innego źródła – czy przysługują mi ww. świadczenia?
 • Prawo do wsparcia nie rozciąga się na osoby, które otrzymują płatności na podstawie innych ustaw lub układów zbiorowych, przeznaczone na utrzymanie własne w tym samym okresie, co wsparcie zaplanowane w proponowanej ustawie.
 • Jeśli otrzymujesz świadczenia na utrzymanie za pośrednictwem innego systemu, możesz nie być uprawniony do wsparcia na wypłatę wynagrodzenia.

Może to dotyczyć:

o Płatności chorobowych na podstawie zwolnień lekarskich

o Zasiłków wypadkowych

o Zasiłków chorobowych

o Renty rehabilitacyjnej

o Urlopu rodzicielskiego (Jeżeli przebywasz na urlopie rodzicielskim częściowo, pracując w części etatu, możesz mieć prawo do wsparcia na wypłatę wynagrodzenia).

o Okolicznościowego urlopu żałobnego

 • Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a pomożemy ci w wykonaniu kolejnych kroków.

Warunki


1. Jakie są warunki wsparcia dla osób samozatrudnionych?

  Aby ubiegać się o wsparcie, należy spełniać poniższe warunki:

 • Osoba samozatrudniona nie ma możliwości wykonywania swojej działalności w Grindavíku, częściowo lub w całości, ze względu na klęskę żywiołową, która ma miejsce na tym obszarze.
 • Osoba samozatrudniona ma otwartą działalność gospodarczą (opinn rekstur) lub otwarty rejestr płac (opin launagreiðendaskrá).
 • Osoba samozatrudniona uiszczała, zgodnie z decyzją organów podatkowych, składkę ubezpieczeniową oraz zaliczki podatkowe od naliczonego wynagrodzenia przez okres co najmniej trzech miesięcy w ciągu ostatnich czterech miesięcy lub w inny okresowy sposób, zgodnie z przepisami krajowej administracji skarbowej.

Proces aplikacji


1. W jaki sposób osoby samozatrudnione mogą ubiegać się o wsparcie na wypłatę wynagrodzeń w związku z klęską żywiołową w mieście Grindavíku?

Osoby samozatrudnione mogą ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem Moich stron poszukującego pracy (Mínar síður atvinnuleitanda) na stronie internetowej Vinnumálastofnun. Mínar síður

2. Kiedy mogę złożyć wniosek?

Osoby samozatrudnione mogą ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem Moich stron poszukującego pracy (Mínar síður atvinnuleitanda) na stronie internetowej Vinnumálastofnun. Mínar síður

3. Jestem osobą samozatrudnioną, ale prowadzę działalność gospodarczą na odrębnym numerze identyfikacyjnym (sér kennitala). W jaki sposób mogę złożyć podanie?

 • Jeśli jesteś pracownikiem swojej własnej firmy, prowadzonej z własnym numerem identyfikacyjnym (kennitala), możesz złożyć podanie odpowiednio jako pracodawca lub jako pracownik – w zależności od twojej sytuacji.
 • Osoby prowadzące działalność na własnym numerze identyfikacyjnym (kennitala) składają podanie o wsparcie jako osoby samozatrudnione (sjálfstætt starfandi).

Wysokość wsparcia


1. Od czego zależy wysokość wsparcia dla osób samozatrudnionych?

Uwzględnia się wyliczone średnie wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki ubezpieczeniowe w okresie od sierpnia do października 2023 r. Vinnumálastofnun przekazuje 4% wsparcia na fundusz emerytalny, do którego przynależy dana osoba, a także 11,5% składki uzupełniającej (mótframlag).

2. W jakiej wysokości wypłacane będzie wsparcie?

 • Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 633.000 koron za pełen miesiąc kalendarzowy, do czego dolicza się kwotę równą 11,5% składki uzupełniającej na fundusz emerytalny. Kwota ostateczna może zatem wynieść maksymalnie 705.795 koron miesięcznie na jedną osobę.
 • Płatności naliczane są w oparciu o miesiąc kalendarzowy i są proporcjonalnie niższe w przypadku krótszych okresów.

3. Co w przypadku, gdy osoba samozatrudniona zamknęła działalność 11 listopada?

Jeżeli osoba samozatrudniona musiała zamknąć działalność w dniu 11 listopada, w obliczeniu wsparcia uwzględnia się przeciętnie wynagrodzenie, które zostało już obliczone oraz okres, w którym osoba nie była zdolna do samodzielnej pracy.


Płatności


1. Jakie daty są ważne dla określenia płatności wsparcia?

 • Płatności naliczane są od dnia, w którym osoba samozatrudniona nie była w stanie wykonywać swojej pracy w Grindavíku.
 • Wsparcie można otrzymać za dni zaczynające się najwcześniej od 11 listopada 2023 r.

2. Kiedy wypłacane jest wsparcie?

 • Vinnumálastofnun zakłada, że ​​płatności będą dokonywane pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.

3. Czy wsparcie obejmuje dokonywanie wpłat na związek zawodowy?

 • Nie, ustawa o wsparciu tymczasowym nie przewiduje płatności składek do związków zawodowych. Vinnumálastofnun zachęca aplikujących do skontaktowania się ze swoim związkiem zawodowym w celu uzyskania dalszych informacji na temat płatności bieżących składek.

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni