Starfstengd úrræði

Meðal verkefna Vinnumálastofnunar er að annast skipulag vinnumarkaðsúrræða. 

Þjónusta ráðgjafa Vinnumálastofnunar miðast við einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins atvinnuleitanda og gerð er áætlun um atvinnuleit hans og þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum.  

Vinnumálastofnun er heimilt að veita styrki úr Atvinnuleysistryggingasjóði vegna þátttöku þeirra sem tryggðir eru úr sjóðnum í vinnumarkaðsaðgerðum. 

Vinnumálastofnun er heimilt að gera samning við fyrirtæki eða stofnun um vinnustaðaþjálfun atvinnuleitanda sem telst tryggður innan atvinnuleysistryggingakerfisins. Grundvöllur samningsins er að ráðgjafi Vinnumálastofnunar meti það svo að þjálfunin nýtist atvinnuleitanda við atvinnuleit.  

Vinnumálastofnun, hlutaðeigandi fyrirtæki eða stofnun og viðkomandi atvinnuleitandi skulu undirrita samninginn. Með undirritun sinni skuldbindur atvinnuleitandi sig til að sinna þeim störfum sem honum eru falin á grundvelli samningsins undir leiðsögn leiðbeinanda. Þá skuldbindur hlutaðeigandi fyrirtæki eða stofnun sig með undirritun sinni til að sjá til þess að atvinnuleitandinn sé slysatryggður við störf sín. Við lok gildistíma samnings skal fyrirtækið/ stofnunin veita Vinnumálastofnun umsögn um störf atvinnuleitandans, eftir því sem við á. Markmið samningsins er að viðkomandi atvinnuleitandi fái tækifæri til að þjálfa sig og undirbúa fyrir frekari þátttöku á vinnumarkaði. Á gildistíma samningsins fær viðkomandi atvinnuleitandi greiddar atvinnuleysisbætur á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar, með síðari breytingum. 

Gildistími samnings getur að hámarki verið þrettán vikur og óheimilt er að framlengja gildistíma samningsins vegna sama atvinnuleitanda. 

Sá tími sem vinnustaðaþjálfun atvinnuleitanda stendur yfir á grundvelli samnings telst ekki til ávinnslutímabils

Vinnumálastofnun er heimilt að gera sérstakan samning við frjáls félagasamtök um að atvinnuleitandi taki þátt í sjálfboðaliðastarfi enda um að ræða vinnumarkaðsúrræði.

Vinnumálastofnun, frjálsu félagasamtökin og atvinnuleitandi skulu undirrita samninginn um samþykki sitt. Með undirritun sinni samþykkir atvinnuleitandinn að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi sem hann hefur valið sér en samhliða starfi sínu sem sjálfboðaliði skal hann vera í virkri atvinnuleit.

Vinnumálastofnun greiðir atvinnuleitanda á sama tíma atvinnuleysisbætur sem hann á rétt til á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar og skulu frjálsu félagasamtökin sjá til þess að atvinnuleitandi sé slysatryggður við sjálfboðaliðastarfið.

Frjálsu félagasamtökin sem gera sjálfboðaliðastarfssamning skulu tilnefna sérstakan tengilið við ráðgjafa Vinnumálastofnunar og skulu þeir vera í reglulegum samskiptum á gildistíma samningsins til að meta framvindu hans. Atvinnuleitandi skal jafnframt vera í reglulegum samskiptum við ráðgjafa Vinnumálastofnunar.

Sá tími sem þátttaka í sjálfboðaliðastarfi stendur yfir telst ekki til ávinnslutímabils.

Vinnumálastofnun er heimilt að gera sérstakan starfsendurhæfingarsamning við atvinnuleitanda sem er tryggður innan atvinnuleysistryggingakerfisins.

Með starfsendurhæfingarsamningnum skuldbindur atvinnuleitandi sig til að taka fullan þátt í starfsendurhæfingaráætlun sem hann hefur gert í samvinnu við ráðgjafa Vinnumálastofnunar og aðra þjónustuaðila, og greiðir Vinnumálastofnun honum á sama tíma atvinnuleysisbætur sem hann á rétt til á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar.

Skilyrði er að starfsendurhæfingaráætlunin komi til með að nýtast atvinnuleitandanum beint við atvinnuleit að mati ráðgjafa Vinnumálastofnunar og sé til þess fallin að skila honum árangri við að finna starf.

Atvinnuleitandi skal eiga regluleg samskipti við ráðgjafa Vinnumálastofnunar og aðra þjónustuaðila, þegar við á, meðan á gildistíma starfsendurhæfingarsamnings stendur en hann þarf ekki að vera í virkri atvinnuleit á sama tíma.

Gildistími hvers starfsendurhæfingarsamnings getur að hámarki verið þrettán vikur. Heimilt er að framlengja starfsendurhæfingarsamninginn einu sinni enda hafi starfsendurhæfingin borið viðunandi árangur að mati ráðgjafa Vinnumálastofnunar.

Starfsendurhæfingaráætlun er fylgiblað með samningi um atvinnutengda endurhæfingu

Sá tími sem starfsendurhæfing á grundvelli starfsendurhæfingarsamnings stendur yfir telst ekki til ávinnslutímabils.

Atvinnuleitandi sem er ráðinn á ráðningarstyrk þarf að hafa verið á skrá sem umsækjandi um atvinnuleysisbætur í að minnsta kosti í  3 mánuði eftir atvinnumissi. 

Ráðningarstyrkur auðveldar atvinnurekendum að ráða starfsfólk og fjölgar atvinnutækifærum þeirra sem eru án atvinnu. Atvinnurekandi getur fengið 100% grunnatvinnuleysisbætur auk 11,5% framlags í lífeyrissjóð í allt að 6 mánuði greiddar með nýjum starfskrafti eða allt að  349.808 kr. í styrk á mánuði.

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni