Félags- og tryggingamálaráðherra skipar stjórn Vinnumálastofnunar til fjögurra ára í senn skv. 5. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 55/2006. Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins tilnefna tvo aðalmenn og tvo til vara hvort, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Bandalag háskólamanna, fjármálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefna einn aðalmann og einn varamann hvert í stjórnina. Ráðherra skipar án tilnefningar tvo aðalmenn í stjórnina, formann og varaformann.  

Í stjórn Vinnumálastofnunar eiga sæti:

Aðalmenn

 • Ingvar  Már Jónsson, skipaður af ráðherra án tilnefningar, formaður
 • Lilja Birgisdóttir, án tilnefningar, varaformaður
 • Halldór Grönvold, tiln. af Alþýðusambandi Íslands
 • Björn Snæbjörnsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands
 • Erna Guðmundsdóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna
 • Arna Jakobína Björnsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja
 • Guðný Einarsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu
 • Inga Rún Ólafsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga
 • Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins
 • Jón Rúnar Pálsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins

Varamenn

 • Njóla Elísdóttir, skipuð af ráðherra án tilnefningar
 • Fróði Kristinsson, skipaður af ráðherra án tilnefningar
 • Kristín María Björnsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands
 • Finnbjörn A. Hermannsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands
 • Andri Valur Ívarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna
 • Kristinn Bjarnason, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja
 • Pétur Jónasson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu
 • Karl Björnsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga
 • Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins
 • Sólveig Gunnarsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins

 Skipunartími er frá 10. október 2018 til 10. október 2022.

Nánar um skipan og starfssvið stjórnar Vinnumálastofnunar

Samkvæmt 5. grein laga um vinnumarkaðsaðgerðir skipar félags- og tryggingamálaráðherra stjórn Vinnumálastofnunar til fjögurra ára í senn. Tveir stjórnarmenn skulu tilnefndir af Alþýðusambandi Íslands, einn tilnefndur af Bandalagi háskólamanna, einn tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, einn tilnefndur af fjármálaráðuneyti, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og tveir tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins. Tilnefna skal jafnmarga fulltrúa til vara. Ráðherra skipar tvo stjórnarmenn án tilnefningar og skal annar þeirra vera formaður stjórnar stofnunarinnar og hinn varaformaður. 

Forstjóri Vinnumálastofnunar situr fundi stjórnarinnar með málfrelsi og tillögurétt.

Stjórn Vinnumálastofnunar skal hafa eftirlit með rekstri og starfsemi stofnunarinnar. Stjórninni er meðal annars ætlað að fjalla um og samþykkja starfs- og fjárhagsáætlun stofnunarinnar sem forstjóri leggur fyrir hana eigi síðar en í desember vegna komandi rekstrarárs. Enn fremur skal hún árlega leggja fram tillögur til stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs um fjármagn til greiðslu atvinnuleysisbóta og umsýslu Vinnumálastofnunar fyrir sjóðinn samkvæmt þjónustusamningi. Stjórn stofnunarinnar skal jafnframt annast faglega stefnumótun á sviði vinnumarkaðsaðgerða og gera félagsmálaráðherra grein fyrir atvinnuástandi og árangri vinnumarkaðsaðgerða í skýrslu í lok hvers árs. Skal stjórnin hafa reglulegt samráð við vinnumarkaðsráðin, sbr. 6. gr., við mat á atvinnuástandi á hverju svæði.

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.