Hér er hægt að nálgast upplýsingar um vinnustaði:


Höfuðborgarsvæðið

Ás styrktarfélag, Vinna & Virkni

Ás vinnustofa
Ögurhvarfi 6, 203 Kópavogur

Halldóra Þ Jónsdóttir forstöðumaður
sími 414-0500


Bjarkarás og Lækjarás
Stjörnugróf 7-9, 108 Reykjavík

Heba Bogadóttir forstöðumaður
sími 414-0500

Nánari lýsing:
Áhersla er lögð á fjölbreytni.  Má þar nefna saumastofu, vinnuverkefni (álímingar, pökkun ofl), smíðaverkstæði, listasmiðju, textílvinnu og vefnað, gróðurhús og Setur, sem er sérstaklega ætlað eldri borgurum. Einnig býðst fólki að velja sér ýmsa virkni sem fer fram bæði í húsnæði félagsins og víðar um bæinn.
Nánari upplýsingar á vefsvæði: http://www.styrktarfelag.is/vinna-og-virkni/


Dagþjónusta Skálatúns Mosfellsbæ

Skálahlíð 1-15, 270 Mosfellsbæ

Helga Rut Sigurðardóttir forstöðumaður
sími:  530-6600

Nánari lýsing:
Dagþjónusta er samþætt á Skálatúni og starfrækt í tveimur húsum, Vinnustofum og Skjóli. Möguleiki er á blönduðum tilboðum.

Á Vinnustofunum er unnið að pökkun í neytendaumbúðir fyrir ýmis fyrirtæki, t.d. á skrúfum o.fl. fyrir Húsasmiðjuna, kortum fyrir Kórund-kort og vinna í gróðurhúsi

Í Skjólinu er áhersla lögð á fjölbreytni, s.s. með textílvinnu, leirgerð, klúbbastarfsemi, Skynörvunar-og hugleiðsluherbergi. Skjólið hefur það að markmiði að veita fjölbreytta einstaklingsmiðaða þjónustu og veita tilboð sem byggja á löngunum og vali hvers og eins. Lagt er uppúr að mæta félagsþörf og að fólk upplifi vellíðan.

Nánari upplýsingar á vefsvæði http://www.skalatun.is/forsida/


Geitungarnir

Suðurgata 14, 220 Hafnarfjörður

Þórdís Rúriksdóttir forstöðumaður
Sími: 565-5100

Nánari lýsing:
Geitungarnir eru nýsköpunar- og atvinnuþjálfun fyrir fatlað fólk sem miðar að því að auka sveigjanleika í þjónustu varðandi atvinnu og félagslega virkni og að fatlað fólk fái tækifæri til fullrar þátttöku í samfélaginu og það á eigin forsendum.


Gylfaflöt dagþjónusta

Bæjarflöt 17, 112 Reykjavík

Sigurbjörn Rúnar Björnsson forstöðumaður

Netfang: gylfaflot@reykjavik.is

Nánari lýsing:
Tómstundamiðuð dagþjónusta sem leggur áherslu á virkni einstaklingsins jafnt sem félagslegt hópastarf.

Í smiðjunni sem er starfrækt í Gylfaflöt má rækta listina og sköpunarkrafta ásamt því að vera partur af framleiðslu tækifærisgjafa.


Handverkstæðið Ásgarður

Álafossvegi 24, 270 Mosfellsbær

Heimir Þór Tryggvason forstöðumaður
Sími: 567-1734

Nánari lýsing:
Í Ásgarði er reynt að mæta hverjum og einum á þeirra eigin forsendum og skapa skilyrði til þroska og sjálfstæðs lífs. Trésmíðaverkstæðið framleiðir aðallega leikföng úr tré. Í Listasmiðju er unnið með leður, ull, vefnað, bein, steina, horn, kopar, silfur og fl. Í Græna bragganum er tekið á móti trjám og unnið að því að flokka þau til vinnslu. Einnig eru smíðaðir bekkir, borð, tréhús, vatnstæki o.fl. Önnur störf eru í eldhúsi, skrifstofu, við þrif og 2 starfsmenn í verslun Ásgarðs.

Nánari upplýsingar á vefsvæði www.asgardur.is


Hæfingarstöðin Bæjarhrauni

Bæjarhraun, 220 Hafnarfjörður

Halla Harpa Stefánsdóttir forstöðuþroskaþjálfi
Sími: 565-0446

Nánari lýsing:
Hlutverk Hæfingarstöðvarinnar Bæjarhrauni er að þjóna fullorðnu fötluðu fólki með langvarandi stuðningsþörf. Áhersla er á skipulagða einstaklingsbundna þjónustu og þroskaþjálfun sem felur í sér skynörvun og þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta. Meginstefnan er að auka möguleika notendur þjónustunnar í að þróa sína styrki, sem leiðir til frekari þátttöku í eigin lífi og samfélaginu. Leiðarljós og gildin eru; virðing og samvinna leiðir til árangurs og tjáning er grundvallarmannréttindi allra.


Hæfingarstöðin Dalvegi

Dalvegur 18, 201 Kópavogur

Líney Óladóttir forstöðumaður
lineyo@kopavogur.is

Sími: 441-9821

Nánari lýsing:
Hæfingarstöðin við Dalveg 18 í Kópavogi er dagvinnustaður sem starfar samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992.

Opið er frá 8:00 til 16:00. Markmið vinnustaðarins er að bjóða einstaklingum 18 ára og eldri, með mismunandi fatlanir, vinnu við hæfi.

Lögð er áhersla á fjölbreytni, samræmingu og úrræði við hæfi hvers og eins. Yfirmarkmið stöðvarinnar er að auka og viðhalda færni í markvissri vinnu og félagslegum samskiptum. Hæfingarstöðin tekur að sér vinnuverkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir.

Heimasíða: Facebook


Iðjuberg dagþjónusta

Gerðuberg 1, 111 Reykjavík

Guðmundur Már Björgvinsson forstöðumaður
Sími: 587-7710

Nánari lýsing:
Í Iðjubergi er farið eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og þjónandi leiðsögn.

Við bjóðum upp á fjölbreytt tómstundastarf og afþreyingu ásamt því að styðja fólk til félagslegrar þátttöku. Við leggjum áherslu á að skapa einstaklingum með skerta starfsgetu aðstöðu og stuðning sem er sniðin að þörfum þess og leiðbeinum fólki að nýta tímann sinn til uppbyggjandi tómstundaiðkana sem nýtist þeim í daglegu lífi.

Við aðstoðum fólk að efla samvinnu, við myndun félagslegra tengla, styrkja sjálfsmyndina og stuðla að vellíðan.

Iðjuberg er í samstarfsverkefni við umhverfis- og skipulagssvið (USK) þar sem við útvegum bílstjóra fyrir tvo vinnubíla með hópa á þeirra vegum sem þurfa frekari aðstoð við vinnuna sína.

 

Ópus – vinnu og virknimiðstöð

Völvufell 11, 111 Reykjavík

Sigurbjörn Rúnar Björnsson forstöðumaður
netfang: opus.vinnustofa@reykjavik.is

Nánari lýsing:
Í Ópus er veitt einstaklingsmiðuð þjónusta með áherslu á að efla sjálfstæði, sjálfstraust, hæfni, auka færni í samskiptum og gefa fólki tækifæri til að þróast í starfi og leik.

Í Ópus er þjónustan sniðin að þörfum og getu hvers og eins og þar er boðið upp á þjálfun/hæfingu, félagsstarf og vinnu. Einnig er lögð áhersla á tengingu við atvinnulífið með það að markmiði að finna störf sem henta hverjum og einum, veita viðeigandi og viðvarandi stuðning í samræmi við óskir og getu hvers og eins.


Örvi starfsþjálfun/iðja

Kársnesbraut 110, 201 Kópavogur

Birgitta Bóasdóttir forstöðuþroskaþjálfi
Sími: 441-9860

Nánari lýsing:
Starfsemi Örva er tvíþætt. Annars vegar fer fram þjálfun og styrking einstaklinga með skerta starfsgetu sem hefur það að markmiði að gera viðkomandi hæfari til starfa á almennum vinnumarkaði. Hins vegar er Örvi fyrirtæki í umtalsverðum rekstri. Framleiðsla plastumbúða og ýmis önnur verkefni fyrir viðskiptavini (pökkun, flokkun og samsetningar) er grundvöllurinn sem starfsþjálfunin hvílir á.

 

Suðurnes

Hæfingarstöðin Reykjanesbæ

Keilisbraut 755, 230 Reykjanesbær

Jón Kristinn Pétursson forstöðuþroskaþjálfi
Sími 420-3250

Nánari lýsing:
Hæfingarstöðin Reykjanesbæ er dagþjónusta fyrir fatlað fólk á Suðurnesjum sem starfar með það að markmiði að efla atvinnutengda færni þjónustunotenda auk þess að veita fötluðu fólki vettvang til þess að taka virkan þátt í samfélaginu.

 

Vesturland

Aldan Borgarbyggð

Brákarbraut 25, 310 Borgarnes

Sjöfn Hilmarsdóttir forstöðumaður
Sími 433-7441

Nánari lýsing:
Starf Öldunnar samanstendur af vinnustofu/hæfingu annarsvegar og dósamóttöku hinsvegar. Komið er til móts við þarfir fatlaðs fólks fyrir atvinnu og hæfingartengda þjónustu sem stuðlar að aukinni hæfni til starfa og þátttöku í daglegu lífi til jafns við aðra. Aldan rekur einnig verslun, saumastofu, kertagerð o.fl., tekur að sér pökkun, límmerkingar á alls kyns varningi fyrir stofnanir og fyrirtæki ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Samskipti okkar einkennast af samvinnu, tillitsemi og virðingu.

 

Ásbyrgi Stykkishólmi

Aðalgata 22, 340 Stykkishólmur

Sigríður Erna Guðmannsdóttir, forstöðumaður
Sími 430-7809

Nánari lýsing:
Í Ásbyrgi er rekin dagþjónusta og vinnustofa fyrir fatlað fólk og aðra sem búa við skerta starfsgetu. Aðstoð við að fá og halda vinnu á almennum vinnumarkaði.  Við leggjum áherslu á að endurnýta hluti. Endurvinnsla. Margskonar verkefni t.d. fjölnotapokar, kertaframleiðsla, svuntur, grjónapúðar og mottur.

Heimasíða Félags og skólaþjónustu Snæfellinga er: https://fssf.is/

 

Fjöliðjan Akranesi

Smiðjuvöllum 9, 300 Akranes

Guðmundur Páll Jónsson forstöðumaður
Sími 433-1720


Smiðjan Snæfellsbæ

Ólafsbraut 19, 230 Ólafsvík

Þórheiður Elín Sigurðardóttir, forstöðumaður
Sími 433-8866

Nánari lýsing:
Í Smiðjunni er rekin dagþjónusta og vinnustofa fyrir fólk með fötlun og aðra sem búa við skerta starfsgetu. Veitt er aðstoð við að fá og halda vinnu á almennum vinnumarkaði. Við leggjum áherslu á að endurnýta hluti. Öll verk eru unnin úr endurunnu efni. Fjölbreytt verkefni eru unnin. Má nefna svuntur, taupoka, grænmetispoka, grjónapúða, skrautmuni (t.d. skartgripi og óróa), kertaframleiðsla, kortagerð, púðar, gæludýrabæli og klukkur. Starfið er fjölbreytt og í stöðugri þróun.

Heimasíða Félags og skólaþjónustu Snæfellinga er: https://fssf.is/

 

Vestfirðir

Hæfingarstöðin Hvesta Ísafirði

Aðalstræti 18. 400 Ísafjörður

Ingibjörg Guðmundsdóttir forstöðumaður
Sími 450-8231

Nánari lýsing:
Hæfingarstöð og iðja fyrir einstaklinga með fötlun/þroskahömlun. Hlutverk hennar er að tryggja starfsfólki með fötlun sambærilegt vinnuumhverfi á við aðra og veita tómstundamiðaða þjónustu sem tekur miða af einstaklingsþörfum og áhuga. Einnig að auka hæfni fólks með fötlun til starfa og efla virkni og viðhalda getu í daglegu lífi með markvissri þjálfun.

Norðurland vestra

Iðja - dagþjónusta og hæfing Blönduósi

Skúlabraut 22, 540 Blönduós

Ari Jóhann Sigurðsson forstöðumaður
Sími 452-4960


I
ðja - dagþjónusta og hæfing Sauðárkróki

Sæmundarhlíð,  550 Sauðárkrókur

Jónína Gunnarsdóttir forstöðumaður
Sími: 453-6853

Nánari lýsing:
Dagþjónusta og hæfing fyrir fatlað fólk í Skagafirði og veitir í senn starfs- og verkþjálfun, afþreyingu og hæfingu. Markmiðið er að gefa fötluðu fólki kost á að sækja dagþjónustu og hæfingu utan heimilis. Með þjálfun og hæfingu er dregið úr áhrifum fötlunar, aukið við færni til að taka þátt í daglegu lífi og einstaklingnum veitt tilbreyting á eigin forsendum. Iðjan starfar samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

 

Iðja - dagþjónusta og hæfing Hvammstanga


Brekkugötu 14, 530 Hvammstangi

Jón Ingi Björgvinsson forstöðumaður
Sími: 451-2926

Norðurland eystra

Iðja Fjallabyggð Siglufirði

Aðalgata 7b, 580 Siglufjörður

Ólína Þórey Guðjónsdóttir deildarstjóri Iðju
Sími: 467-1835

Nánari lýsing:
Iðja er dagþjónusta sem starfrækt er samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 í þeim tilgangi að draga úr áhrifum fötlunar og auka hæfni einstaklinga til starfa og þátttöku í daglegu lífi. Iðja þjónustar íbúa í Fjallabyggð og í Dalvíkurbyggð

 

Miðjan hæfing, dagþjónusta og geðrækt

Árgata 12, 640 Húsavík

Sunna Mjöll Bjarnadóttir þroskaþjálfi
Sími: 464-1201

Nánari lýsing:
Miðjan er hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð sem hefur það að markmiði að efla alhliða þroska og sjálfstæði einstaklings og viðhalda og auka þá færni sem einstaklingurinn hefur náð. Jafnframt að veita vellíðan og öryggi og efla frumkvæði og koma til móts við sjálfsákvörðunarrétt. Notendur eru þjálfaðir í athöfnum daglegs lífs sem og alls kyns verkefnum og störfum. Í Miðjunni er unnið eftir þjónandi leiðsögn (gentle teaching).

 

Plastiðjan Bjarg Iðjulundur Akureyri

Furuvellir 1, 600 Akureyri

Svanborg B Guðgeirsdóttir forstöðumaður
Sími: 414-3780

Nánari lýsing:
Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur (PBI) er vinnustaður fyrir fólk sem vegna fötlunar eða af öðrum ástæðum er með skerta starfsgetu, rekstraraðili er Akureyrarbær.

Á PBI fær fjölbreyttur hópur starfsfólks með ólíkar áskoranir tækifæri til að vera virkur þátttakandi í íslensku atvinnulífi. PBI er vinnustaður og starfsþjálfunarstaður sem hefur það markmið að þjálfa fólk til starfa og meta möguleika þeirra til vinnu á almennum vinnumarkaði. Verkefni í vinnu eru fyrst og fremst ýmis iðnaðarframleiðsla má þar nefna framleiðslu á raflagnaefni, kertum, skiltum, búfjármerkjum og textílvörum.

Nánari upplýsingar á vefsvæði https://www.pbi.is/

 

 

Skógarlundur, miðstöð virkni og hæfingar Akureyri


Skógarlundur 1, 600 Akureyri

Ragnheiður Júlíusdóttir forstöðumaður / þroskaþjálfi

raggajul@akureyri.is


Sími: 462-1754

Nánari lýsing:
Í Skógarlundi er fólki með stuðningsþarfir boðin þjónusta í formi virkni og hæfingar. Þjónustan fer fram ýmist fyrir eða eftir hádegi. Í Skógarlundi eru níu starfsstöðvar og allir sem koma í þjónustu fara á tvær starfsstöðvar á dag. Starfsstöðvarnar eru: Skapandi starf, vinnuþjálfun, gagnaeyðing, hreyfing, smíðar og handverk, tölvur og rofar, skynörvun, reynsluboltar og tjáskipti. Allir taka þátt í starfi á öllum starfsstöðvum.

Daglegt skipulag í Skógarlundi er sett upp með myndrænum hætti fyrir alla sem þurfa. Það sýnir athafnir dagsins og í hvaða röð þær eru.

Verkefnin á starfsstöðvunum eru fjölbreytt og þjónustan breytileg eftir þörfum og óskum þeirra einstaklinga sem verið er að þjónusta. Þjónustan getur verið að veita minniháttar aðstoð eða leiðbeiningar við þau verkefni sem verið er að vinna að hverju sinni, en einnig getur þjónustan falið í sér að aðstoða mikið fatlaða einstaklinga við allar athafnir daglegs lífs og finna leiðir til að einstaklingurinn geti verið virkur þátttakandi.

Austurland

Stólpi hæfing/iðja

Lyngási 2, 700 Egilsstaðir

Anna Sigríður Karlsdóttir forstöðumaður
sími: 471-1090

Nánari lýsing:
Vinnuverkefni þar sem unnið er að pökkun á samsetningarhlutum fyrir Brúnás innréttingar, ullarþæfing, myndlist, nám, föndur og ýmis uppbyggjandi afþreying. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði Gentle teaching sem miðað að því að allir séu þátttakendur, allir finni fyrir vináttu og öryggi og allir fái að njóta sín. Við reynum að fremsta megni að veita einstaklingsmiðaða þjónustu. Við fylgjum fólki á vinnustað þar sem er þörf fyrir stuðning. Við förum í sund og stundum aðra líkamsrækt.
Nánari upplýsingar á vefsvæði https://www.fljotsdalsherad.is/is/thjonusta/felagsthjonusta/virkni/felagsleg-haefing-og-idja

Suðurland

Heimaey vinnu og hæfingarstöð Vestmannaeyjum

heimaey@vestmannaeyjar.is

Faxastíg 46, 900 Vestmannaeyjar,
Sími 488-2620
Þóranna Halldórsdóttir forstöðumaður

 thoranna@vestmannaeyjar.is

Nánari lýsing:
Heimaey veitir dagþjónustu fyrir fólk sem vegna fötlunar þarf sérhæfða og einstaklingsmiðaða þjónustu, verndaða vinnu, þjálfun, umönnun og afþreyingu. Þjónustunotendur vinna bæði verkefni frá utanaðkomandi aðilum ásamt því að þróa eigin framleiðslu.

 

VISS vinnu- og hæfingarstöð Flúðum

845 Flúðir

Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi
Sími: 480-6600

Nánari lýsing:
Að skapa atvinnutækifæri fyrir þá sem búa við skerta starfsgetu tímabundið eða langvarandi vegna fötlunar/ skerðingar. Lögð er áhersla á að starfsfólk fái tækifæri til að efla starfshæfni sína og starfa á jafnréttisgrundvelli.  Lögð er áhersla á hugmyndafræði um “ Þjónandi leiðsögn“ og efla sjálfsákvörðun, sjálfstæði og færni til félagslegra samskipta, ráðgjöf og stuðningur sé ávallt veittur af virðingu. Unnið að eigin framleiðslu og ýmiskonar þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga.

VISS vinnu- og hæfingarstöð Hvolsvelli

Kirkjuhvoli, Dalsbakka 6, 860 Hvolsvelli

Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi
Sími: 837-3668

Nánari lýsing: 
Að skapa atvinnutækifæri fyrir þá sem búa við skerta starfsgetu tímabundið eða langvarandi vegna fötlunar/ skerðingar. Lögð er áhersla á að starfsfólk fái tækifæri til að efla starfshæfni sína og starfa á jafnréttisgrundvelli.  Lögð er áhersla á hugmyndafræði um “ Þjónandi leiðsögn“ og efla sjálfsákvörðun, sjálfstæði og færni til félagslegra samskipta, ráðgjöf og stuðningur sé ávallt veittur af virðingu. Unnið að eigin framleiðslu og ýmiskonar þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga


VISS vinnu- og hæfingarstöð Selfossi

Gagnheiði 39, 845 Selfoss

Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi
Sími: 480-6920

Nánari lýsing:
Að skapa atvinnutækifæri fyrir þá sem búa við skerta starfsgetu tímabundið eða langvarandi vegna fötlunar/ skerðingar. Lögð er áhersla á að starfsfólk fái tækifæri til að efla starfshæfni sína og starfa á jafnréttisgrundvelli.  Lögð er áhersla á hugmyndafræði um “ Þjónandi leiðsögn“ og efla sjálfsákvörðun, sjálfstæði og færni til félagslegra samskipta, ráðgjöf og stuðningur sé ávallt veittur af virðingu. Unnið að eigin framleiðslu og ýmiskonar þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga

 

VISS vinnu- og hæfingarstöð Þorlákshöfn

Óseyrarbraut 4, 815 Þorlákshöfn

Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi
Sími: 483-3843

Nánari lýsing:
Að skapa atvinnutækifæri fyrir þá sem búa við skerta starfsgetu tímabundið eða langvarandi vegna fötlunar/ skerðingar. Lögð er áhersla á að starfsfólk fái tækifæri til að efla starfshæfni sína og starfa á jafnréttisgrundvelli.  Lögð er áhersla á hugmyndafræði um “ Þjónandi leiðsögn“ og efla sjálfsákvörðun, sjálfstæði og færni til félagslegra samskipta, ráðgjöf og stuðningur sé ávallt veittur af virðingu. Unnið að eigin framleiðslu og ýmiskonar þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga.


Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni