Hér er hægt að nálgast upplýsingar um vinnustaði:


Höfuðborgarsvæðið

Ás styrktarfélag, Vinna & Virkni

Ás vinnustofa Ögurhvarfi 6, 203 Kópavogur

Halldóra Þ Jónsdóttir forstöðumaður

sími 414-0500

 

Bjarkarás og Lækjarás Stjörnugróf 7-9, 108 Reykjavík

Sigurbjörg Sverrisdóttir forstöðumaður

sími 414-0500

Áhersla er lögð á fjölbreytni.  Má þar nefna saumastofu, vinnuverkefni (álímingar, pökkun ofl), smíðaverkstæði, listasmiðju, textílvinnu og vefnað, gróðurhús og Setur, sem er sérstaklega ætlað eldri borgurum. Einnig býðst fólki að velja sér ýmsa virkni sem fer fram bæði í húsnæði félagsins og víðar um bæinn.

Nánari upplýsingar á vefsvæði http://www.styrktarfelag.is/vinna-og-virkni/

Dagþjónusta Skálatúns Mosfellsbæ

Skálahlíð 1-15, 270 Mosfellsbæ

Helga Rut Sigurðardóttir forstöðumaður

sími 5306600

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Geitungarnir

Suðurgata 14, 220 Hafnarfjörður

Þórdís Rúriksdóttir forstöðumaður

Sími 565-5100

Geitungarnir eru nýsköpunar- og atvinnuþjálfun fyrir fatlað fólk sem miðar að því að auka sveigjanleika í þjónustu varðandi atvinnu og félagslega virkni og að fatlað fólk fái tækifæri til fullrar þátttöku í samfélaginu og það á eigin forsendum.

 

Gylfaflöt dagþjónusta

Bæjarflöt 17, 112 Reykjavík

Melkorka Jónsdóttir forstöðumaður

Sími 567-3155

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Handverkstæðið Ásgarður

Álafossvegi 24, 270 Mosfellsbær

Heimir Þór Tryggvason forstöðumaður

Sími 567-1734

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Hæfingarstöðin Bæjarhrauni

Bæjarhraun, 220 Hafnarfjörður

Halla Harpa Stefánsdóttir forstöðuþroskaþjálfi

Sími 565-0446

Hlutverk Hæfingarstöðvarinnar Bæjarhrauni er að þjóna fullorðnu fötluðu fólki með langvarandi stuðningsþörf. Áhersla er á skipulagða einstaklingsbundna þjónustu og þroskaþjálfun sem felur í sér skynörvun og þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta. Meginstefnan er að auka möguleika notendur þjónustunnar í að þróa sína styrki, sem leiðir til frekari þátttöku í eigin lífi og samfélaginu. Leiðarljós og gildin eru; virðing og samvinna leiðir til árangurs og tjáning er grundvallarmannréttindi allra.

 

Hæfingarstöðin Dalvegi

Dalvegur 18, 201 Kópavogur

Líney Óladóttir forstöðumaður

Sími 441-9821

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Iðjuberg dagþjónusta

Gerðuberg 1, 111 Reykjavík

Guðmundur Már Björgvinsson forstöðumaður

Sími 587-7710

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Örvi starfsþjálfun/iðja

Kársnesbraut 110, 201 Kópavogur

Birgitta Bóasdóttir forstöðuþroskaþjálfi

Sími 4419860

Starfsemi Örva er tvíþætt. Annars vegar fer fram þjálfun og styrking einstaklinga með skerta starfsgetu sem hefur það að markmiði að gera viðkomandi hæfari til starfa á almennum vinnumarkaði. Hins vegar er Örvi fyrirtæki í umtalsverðum rekstri. Framleiðsla plastumbúða og ýmis önnur verkefni fyrir viðskiptavini (pökkun, flokkun og samsetningar) er grundvöllurinn sem starfsþjálfunin hvílir á.

 

Suðurnes

Hæfingarstöðin Reykjanesbæ

Keilisbraut 755, 230 Reykjanesbær

Jón Kristinn Pétursson forstöðuþroskaþjálfi

Sími 420-3250

Hæfingarstöðin Reykjanesbæ er dagþjónusta fyrir fatlað fólk á Suðurnesjum sem starfar með það að markmiði að efla atvinnutengda færni þjónustunotenda auk þess að veita fötluðu fólki vettvang til þess að taka virkan þátt í samfélaginu.

 

Vesturland

Aldan Borgarbyggð

Brákarbraut 25, 310 Borgarnes

Sjöfn Hilmarsdóttir forstöðumaður

Sími 433-7441

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg.

 

Ásbyrgi Stykkishólmi

Aðalgata 22, 340 Stykkishólmur

Sigríður Erna Guðmannsdóttir, forstöðumaður

Sími 430-7809

Í Ásbyrgi er rekin dagþjónusta og vinnustofa fyrir fatlað fólk og aðra sem búa við skerta starfsgetu. Aðstoð við að fá og halda vinnu á almennum vinnumarkaði.  Við leggjum áherslu á að endurnýta hluti. Endurvinnsla. Margskonar verkefni t.d. fjölnotapokar, kertaframleiðsla, svuntur, grjónapúðar og mottur.

Fjöliðjan Akranesi

Smiðjuvöllum 9, 300 Akranes

Guðmundur Páll Jónsson forstöðumaður

Sími 433-1720

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Smiðjan Snæfellsbæ

Ólafsbraut 19, 230 Ólafsvík

Gunnsteinn Sigurðsson umsjónarþroskaþjálfi

Sími 433-8866

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Vestfirðir

Hæfingarstöðin Hvesta Ísafirði

Aðalstræti 18. 400 Ísafjörður

Ingibjörg Guðmundsdóttir forstöðumaður

Sími 450-8231

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

Norðurland vestra

Iðja - dagþjónusta og hæfing Blönduósi

Skúlabraut 22, 540 Blönduós

Ari Jóhann Sigurðsson forstöðumaður

Sími 452-4960

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

Iðja - dagþjónusta og hæfing Sauðárkróki

Sæmundarhlíð,  550 Sauðárkrókur

Jónína Gunnarsdóttir forstöðumaður

Sími:

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Iðja - dagþjónusta og hæfing Hvammstanga

Brekkugötu 14, 530 Hvammstangi

Jón Ingi Björgvinsson forstöðumaður

Sími

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

Norðurland eystra

Iðja Fjallabyggð Siglufirði

Aðalgata 7b, 580 Siglufjörður

Ólína Þórey Guðjónsdóttir deildarstjóri Iðju

Sími 467-1835

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

Miðjan hæfing, dagþjónusta og geðrækt

Árgata 12, 640 Húsavík

Sunna Mjöll Bjarnadóttir þroskaþjálfi

Sími 464-1201

Miðjan er hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð sem hefur það að markmiði að efla alhliða þroska og sjálfstæði einstaklings og viðhalda og auka þá færni sem einstaklingurinn hefur náð. Jafnframt að veita vellíðan og öryggi og efla frumkvæði og koma til móts við sjálfsákvörðunarrétt. Notendur eru þjálfaðir í athöfnum daglegs lífs sem og alls kyns verkefnum og störfum. Í Miðjunni er unnið eftir þjónandi leiðsögn (gentle teaching).

 

Plastiðjan Bjarg Iðjulundur Akureyri

Furuvellir 1, 600 Akureyri

Svanborg B Guðgeirsdóttir forstöðumaður

Sími 414-3780

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

 

Skógarlundur, miðstöð virkni og hæfingar Akureyri

Skógarlundur 1, 600 Akureyri

Margrét I Ríkarðsdóttir forstöðumaður

Sími 462-1755

Skógarlundur-miðstöð virkni er fyrir fullorðið fatlað fólk og er markmiðið að hæfa með þeim tilgangi að draga úr áhrifum fötlunar og auka færni hins fatlaða til þátttöku í daglegu lífi. Starfsemin skiptist í tvær deildir þar sem boðið er upp á einstaklingsmiðaða þjónustu, á annarri deildinni fer fram skapandi starf. Fjölbreytt hópastarf fer fram þvert á deildir.Lögð er áhersla á hugmyndafræði um Þjónandi leiðsögn þar sem horft er á styrkleika einstaklingsins og að honum sé mætt með virðingu og umhyggju.

Austurland

Stólpi hæfing/iðja

Lyngási 2, 700 Egilstaðir

Anna Sigríður Karlsdóttir forstöðumaður

sími 471-1090

Vinnuverkefni þar sem unnið er að pökkun á samsetningarhlutum fyrir Brúnás innréttingar, ullarþæfing, myndlist, nám, föndur og ýmis uppbyggjandi afþreying. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði Gentle teaching sem miðað að því að allir séu þátttakendur, allir finni fyrir vináttu og öryggi og allir fái að njóta sín. Við reynum að fremsta megni að veita einstaklingsmiðaða þjónustu. Við fylgjum fólki á vinnustað þar sem er þörf fyrir stuðning. Við förum í sund og stundum aðra líkamsrækt.
Nánari upplýsingar á vefsvæði https://www.fljotsdalsherad.is/is/thjonusta/felagsthjonusta/virkni/felagsleg-haefing-og-idja

Suðurland

Heimaey vinnu og hæfingarstöð Vestmannaeyjum

Faxastíg 46, 900 Vestmannaeyjar

Lísa Njálsdóttir forstöðumaður

Sími 488-2620

Heimaey veitir dagþjónustu fyrir fólk sem vegna fötlunar þarf sérhæfða og einstaklingsmiðaða þjónustu, verndaða vinnu, þjálfun, umönnun og afþreyingu. Þjónustunotendur vinna bæði verkefni frá utanaðkomandi aðilum ásamt því að þróa eigin framleiðslu.

Auk starfstengdra verkefna, s.s. merkja og pakka bjór, brjóta öskjur eða pakka harðfisk, leggjum við áherslu á heilbrigði, hreyfingu, tómstundir og afþreyingu auk ýmissa starfa sem tengjast heimilishaldiog daglegum störfum. Heimaey er mótttökuaðili á umbúðum fyrir hönd Endurvinnslunnar. Einnig framleiðum við og seljum hágæðakerti.

 

 

VISS vinnu- og hæfingarstöð Flúðum

845 Flúðir

Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi

Sími

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 VISS vinnu- og hæfingarstöð Selfossi

Gagnheiði 39, 845 Selfoss

Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi

Sími

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg

 

VISS vinnu- og hæfingarstöð Þorlákshöfn

Unubakki 4, 815 Þorlákshöfn

Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi

Sími:

Stutt lýsing á starfsemi væntanleg


Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni